ANSØGNINGSFRIST forlænget til 27.12.2019
ANSØGNINGSFRIST OM OPTAGELSE OG MEDLEMSKAB AT KUNSTRUNDEN NORDSJÆLLAND ER 27.12.2019Det koster 300 kr at få behandlet en ansøgning - Foreningens kontonummer er 0552-0000107409. 
Beløbet skal være betalt inden ansøgningen kan behandles.

OPTAGELSESUDVALGET behandler indkomne ansøgninger d. 28.-29.12. og ansøger vil straks herefter få besked.

Optagelseskriterier:
Som grundkriterium skal kunstneren have bopæl, værksted eller atelier i Nordsjælland.

Kunstneriske kriterier, hvoraf min. 2 skal være opfyldt:
- have relevant uddannelse eller have modtaget relevant professionel undervisning
- have deltaget i censurerede udstilling(er) (dokumentation medsendes)
- være aktiv udøvende og have betydelig udstillingsaktivitet
Der ligges vægt på at kunstneren er aktiv og synlig som kunstner generelt og arbejder professionelt med sin kunst. 
F.eks. via hjemmeside, sociale medier, publikationer o.lign.

Årlig kontingentpris 2020 er 850,-
Deltagelse i én Åbne Døre/Fællesudstilling koster derudover Kr. 650,-
Deltagelse i begge Åbne Døre/Fællesudstilling koster endnu Kr. 500,-
Frist for 7.1.2020
Kontingent for næste år, betingelser m.v. vedtages på den årlige generalforsamling, som finder sted i efteråret.

------

Kunstrunden Nordsjælland er en forening med godt 100 professionelt arbejdende kunstnere.
Som medlem bliver du du:
- indbudt til at deltage i Åbne Døre, Kunstrunder og minirunder, fællesudstillinger og andre arrangementer.
- præsenteret på hjemmesiden, samt i trykt katalog og på postkort.
- en del af et stort netværk, med andre nordsjællandsk kunstnere.

Årets store Kunstrunder / Fællesudstillinger: 
FORÅR: Fællesudstilling på Marienlyst Slot, Helsingør 23.4.-3.5. og ÅBNE DØRE 2.-3.5.2020
EFTERÅR: Fællesudstilling i Kunsthuset Annaborg, Hillerød 13.8.-6.9. og ÅBNE DØRE 5.-6.9.2020
PRIS:
Medlemskontingent 850,-
Deltagelse i én Åbne Døre/Fællesudstilling Kr. 650,-
Deltagelse i begge Åbne Døre/Fællesudstilling ekstra Kr. 500,-
Frist for tilmelding til disse 7.1.2020

AKTUELT