HANNE SIE

DELTAGER EFTERÅRET 2020
UDDANNELSE/KURSER
BAGGRUND
Jeg er født 1955 og har virket som professionel billedkunstner siden 1980.
Jeg har en omfattende og ivrig udstillingsvirksomhed i gallerier og
kunstforeninger og har udstillet censureret i Danmark og internationalt.
Jeg har udført en række udsmykningsopgaver og er repræsenteret på flere museer i Danmark og Europa.

Jeg er medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF), Danske Grafikere (DG), Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), Fyns Grafiske Værksted og Kunstnersammenslutningen AURORA.

ARBEJDSOMRÅDE
Mit arbejde med maleri, akvarel, grafik og skulptur er centreret om farven og formen som udtryk, og som et universelt sprog uden ord. Værkerne kan tale direkte til et andet menneskes følelser, men kan opleves forskelligt ud fra hvilken baggrund den enkelte har.
Jeg bearbejder mine sanseindtryk og oplevelser af verden til abstrakte, forenklede udtryk. Udgangspunktet i min praksis er geometrisk og konkret, men udvikles til kommentarer til virkeligheden, som jeg opfatter den. Derfor har mine værker som regel titler.
Jeg arbejder med farver, former og linjer, som samles til koloristiske kompositioner inden for min personlige lyriske palet.
Vigtigt for mig er samspillet mellem farverne og formerne, som fremkaldes gennem deres indbyrdes stilling, placering og retning, deres kontrastforhold og volumen. Endnu vigtigere er det at benytte min umiddelbare intuition, som i sidste ende bestemmer værkets udtryk.

I mit arbejde med udsmykninger vælger jeg forskellige løsninger alt efter hvad der egner sig bedst til den individuelle symbiotiske integration mellem fladen - og de involverede personer, omgivelser og arkitektur - formen.
UDSTILLINGER

Se vedhæftede CV

ANDET

Se vedhæftede CV

DOWNLOAD
CV
Folder om kunstneren Hanne Sie
KONTAKT
UDSTILLINGSSTED:
Soldraget 42, 3460 Birkerød

ØVRIG KONTAKT
Telefon: 45817616, Mobil: 26377616
Email: hannesie4@gmail.com
ÅBNINGSTIDER:
Kl. 11.00 - 20.00