Optagelse i Kunstrunden 
Kunstrunden Nordsjælland er en forening af professionelt udøvende kunstnere med bopæl eller værksted i Nordsjælland.

.
Vi har siden 2014 haft et optagelsesudvalg med ekstern censor, der vurderer ansøgningerne og indstiller nye medlemmer til bestyrelsen.

Er du aktiv kunstner og ønsker du at søge om optagelse i Kunstrunden Nordsjælland, kan du indsende din ansøgning.
Der er løbende optagelse af medlemmer. 
Ansøgningsfrist for medlemskab, hvis du vil deltage i Åbne Døre & Fællesudstilling 2020 er 15. december 2019. Hvis du vil være sikker på at kunne nå optagelse til kommende fællesudstilling og i det fælles trykte PR-materiale.

KLIK HER for at downloade ansøgningsskemaet, udfyld og send det, sammen med cv, billedemateriale og tydelig henvisning til egen hjemmeside eller webkatalog  til info@kunstrunden.dk

Det koster 300 kr at få behandlet en ansøgning. Foreningens kontonummer er 0552-0000107409. 
Husk at mærke overførslen ANSØGER samt dit navn.
Beløbet skal være betalt inden ansøgningen kan behandles.

Årlig kontingentpris 2019 er 1500 kr.
Kontingent for næste år, betingelser m.v. vedtages på den årlige generalforsamling, som finder sted i efteråret.

 
Optagelseskriterier:
Som grundkriterium skal kunstneren have bopæl, værksted eller atelier i Nordsjælland.

Kunstneriske kriterier, hvoraf min. 2 skal være opfyldt:
  • have relevant uddannelse eller have modtaget relevant professionel undervisning
  • have deltaget i censurerede udstilling(er) (dokumentation medsendes)
  • være aktiv udøvende og have betydelig udstillingsaktivitet
Der ligges vægt på at kunstneren er aktiv og synlig som kunstner generelt og arbejder professionelt med sin kunst. F.eks. via hjemmeside, sociale medier, publikationer o.lign.

Billedmateriale, CV og relevante bilag medsendes.
 
Foreningens vedtægter og ansøgningsskemaet kan hentes øverst til højre.

Klik på dokumentet herover for at hente filerne

Download ovenstående ansøgningsskema, udfyld det og send det til info@kunstrunden.dk sammen med CV og billedmateriale.
Vedtægter Vedtægter
Ansøgningsskema 2019 Ansøgningsskema 2019